Phuong Nam Pearl Resort

  • Địa chỉ:
    Đông Hòa, Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, TP.HCM[Báo lỗi]
  • Điện thoại:
    (08) 3874 3404 - 3874 4157 [Báo lỗi]
  • Email: